Oferta

Kompleksowe narzędzia budujące Twój sukces

POBIERZ OFERTĘ

Bezpłatna
wycena

Dziękujemy, niebawem skontaktujemy się z Tobą!
Osoba
kontaktowa
Opis
projektu
Dane
kontaktowe

Telesprzedaż

Telesprzedaż

Aktywna sprzedaż telefoniczna to doskonałe narzędzie pozwalające na szybkie pozyskanie nowych klientów, a co za tym idzie wzrost dochodów firmy. Dotyczy to zarówno klientów indywidualnych pozyskiwanych w ramach prowadzonych kampanii B2C, jak również tych biznesowych obsługiwanych w trakcie projektów B2B.

W ramach usługi realizowane są: kampanie przychodzące (inboundowe), wychodzące (outboundowe), jak również te prowadzone w formie łączonej (blended).

Zakres działań

Usługa obejmuje wielostronne czynności, w tym między innymi:

 • zdefiniowanie celów oraz wskaźników określających efektywność
 • całościowe zdefiniowanie procesu sprzedaży z uwzględnieniem charakteru oferowanego produktu bądź usługi
 • monitoring rozmów telefonicznych w celu stałej kontroli jakości oraz modelowania skryptów sprzedaży
 • rejestrację oraz przechowywanie rozmów
 • integrację narzędzi systemowych w celu płynnej wymiany danych oraz rejestracji zamówień
 • zarządzanie bazą danych
 • bieżące raportowanie oraz analizę otrzymywanych wyników

Zespoły Sprzedażowe

Do realizacji każdej kampanii przydzielone są specjalne dedykowane zespoły sprzedażowe przygotowywane i szkolone w zakresie technik sprzedaży, negocjacji handlowych oraz profesjonalnej obsługi klienta.

Gwarantuje to optymalne rezultaty oraz najbardziej efektywną realizację projektu.

Korzyści

Zastosowanie usługi przynosi wielowymiarowe korzyści:

 • zwiększenie dochodów
 • szybkie dotarcie do klientów
 • minimalizacja kosztów: biura, pracowników
 • oszczędność czasu
 • dostęp do wiedzy specjalistów

Infolinia sprzedażowa

Infolinia sprzedażowa

Infolinia sprzedażowa to rozwiązanie dedykowane firmom, które swoje działania sprzedażowe opierają bądź planują oprzeć na przyjmowaniu oraz przetwarzaniu zamówień na produkty bądź usługi.

Całość usługi opiera się w swoich założeniach na obsłudze rozmów przychodzących, a także w zależności od potrzeb klienta - również na ruchu wychodzącym.

Zakres działań

Infolinia obejmuje różnokierunkowe rozwiązania skupiające się między innymi na:

 • kompleksowym przygotowaniu infrastruktury merytorycznej oraz technicznej
 • zbieraniu i przetwarzaniu zamówień
 • regulacji dostaw oraz płatności
 • profesjonalnej obsłudze klienta oraz fachowym doradztwie usługowo-produktowym
 • zapewnieniem najwyższego wskaźnika odbierania połączeń w określonym czasie
 • optymalnym dopasowaniu zasobów w celu zmniejszenia średniego czasu oczekiwania na połączenie
 • integracji narzędzi systemowych w celu płynnej wymiany danych

Zespoły Obsługi Klienta

Do obsługi infolinii sprzedażowych przeznaczone są specjalne grupy agentów wyspecjalizowanych zarówno w zakresie kompleksowej obsługi klienta, jak również profesjonalnego doradztwa produktowego. Pozwala to na osiąganie optymalnych wyników sprzedażowych oraz jakości obsługi w zakresie nawet najbardziej złożonych produktów i usług.

Korzyści

Infolinia sprzedażowa to szereg korzyści:

 • możliwość połączenia działań informacyjnych z procesem sprzedaży
 • najbardziej efektywna obsługa klientów
 • kompleksowa realizacja oraz przetwarzanie zamówień
 • budowa profesjonalnego wizerunku firmy

Up Effect!

Up Effect!

Up Effect!™ to kompleksowa usługa wsparcia sprzedaży działająca w oparciu o hexagon korzyści, co oznacza skupienie działań na 6 odrębnych usługach przynoszących wielowymiarowe korzyści dla korzystających z niej podmiotów e-commerce.

Up Effect to autorskie rozwiązanie, które zwiększa obroty e-commerce oraz radykalnie podnosi wartość każdego pojedynczego klienta przy jednoczesnym budowaniu oraz utrzymywaniu z nim długotrwałych relacji.

Zakres działań

Up Effect! obejmuje kompleksowe usługi obejmujące między innymi:

 • Cross-selling
 • Up-selling
 • Budowę i utrzymywanie relacji
 • Aktywne angażowanie klienta
 • Wznawianie klientów
 • Zbieranie opinii oraz badanie potrzeb klientów

Elastyczność

Usługa Up Effect zakłada wielowymiarowe korzyści opierając się równocześnie na zasadzie elastyczności. Oznacza to, że partnerzy biznesowi sami decydują w oparciu o ile usług przewidzianych w ramach Up Effect chcą wzbogacić swój biznes.

Korzyści

Up Effect pozwala na:

 • natychmiastowe podniesienie wartości klienta
 • maksymalizację zysków z jednej transakcji
 • zwiększenie zależności i zaufania klienta
 • zmniejszenie ryzyka przejścia do konkurencji
 • aktywizację klientów nieprzynoszących już zysków

Generowanie leadów

Generowanie leadów

Generowanie leadów to usługa wspierająca działalność sprzedażową, opierająca się na kompleksowych działaniach związanych z pozyskaniem jak najbardziej precyzyjnych informacji o potencjalnych klientach, a także ich weryfikacją. Generowanie leadów ma na celu przede wszystkim jak najbardziej efektywne wykorzystanie czasu i zasobów partnerów biznesowych, przy jednoczesnym zwiększeniu wartości sprzedaży.

Zakres działań

Generowanie leadów obejmuje wielokierunkowe działania, w tym między innymi:

 • całościowe przygotowanie procesów i procedur
 • selekcję baz danych pod kątem grupy potencjalnych klientów
 • nawiązanie pierwszego kontaktu z klientem oraz badanie potrzeb
 • weryfikację i aktualizację baz danych

Najwyższa efektywność

Sukces zależy od umiejętności odpowiedniego dobrania środków i rozwiązań realizowanych w ramach indywidualnie opracowanych projektów. Prowadzone kampanie cechuje wysoki odsetek skuteczności oraz bieżący monitoring działań, dzięki któremu można zidentyfikować najbardziej efektywne rozwiązania lub poprawić te mniej skuteczne.

Gwarantujemy wysokie wskaźniki efektywności, w tym:

 • najniższe koszty pozyskania leada - o 75% niższe koszty pozyskania niż w przypadku usług konkurencyjnych
 • najwyższe generowane przychody - wskaźnik zwrotu z inwestycji średnio do 33%
 • możliwość zwiększania życiowej wartości klienta w wyniku włączenia dodatkowych usług - średni wzrost CLV o 37,6%

Korzyści

Generowanie leadów to w korzyści w zakresie:

 • zwiększenia sprzedaży
 • tworzenia wartościowej bazy wiedzy na temat klientów
 • redukcji kosztów marketingowych
 • optymalizacji czasu

Umawianie spotkań

Umawianie spotkań

Umawianie spotkań to kompleksowa usługa wspierająca działalność sprzedażową. Rozwiązanie jest przeznaczone dla wszystkich firm, których warunkiem osiągania wysokich wyników sprzedażowych są spotkania handlowców z potencjalnymi grupami klientów.

Zakres działań

Usługa umawiania spotkań opiera się między innymi na:

 • zaplanowaniu harmonogramu spotkań
 • przygotowaniu narzędzi oraz procedur pozwalających na optymalne zarządzanie harmonogramem oraz czasem handlowców
 • zastosowaniu metod inicjujących spotkania, a także badających potrzeby klienta
 • kompleksowym przygotowaniu bazy nowych, potencjalnych klientów

Profesjonalne narzędzia, różnorodność branż

W ramach umawiania spotkań możliwe jest zastosowanie autorskich narzędzi oraz rozwiązań, które w profesjonalny sposób zorganizują i zoptymalizują czas pracy handlowców.

Usługę umawiania spotkań można zastosować w przypadku wielu różnorodnych branż wśród których wymienia się między innymi branżę: ubezpieczeniową, finansową, energetyczną, nieruchomości.

Korzyści

Umawianie spotkań to:

 • optymalizacja czasu pracy handlowców
 • bezpośrednie dotarcie do osób zainteresowanych produktem bądź usługą
 • budowa cennej wiedzy na temat klientów