Oferta

Kompleksowe narzędzia budujące Twój sukces

BEZPŁATNA WYCENA

Bezpłatna
wycena

Dziękujemy, niebawem skontaktujemy się z Tobą!
Osoba
kontaktowa
Opis
projektu
Dane
kontaktowe

Infolinie

Infolinia to rozwiązanie dedykowane wszystkim firmom, które szukają kompleksowej usługi pozwalającej na stworzenie i zapewnienie stałego kontaktu dla swoich klientów. Infolinia w zależności od charakteru projektu opiera się w swoich założeniach na obsłudze rozmów przychodzących, a także w zależności od potrzeb klienta - również na ruchu wychodzącym. W ramach infolinii mogą być prowadzone różnorodne projekty, w tym m.in. infolinie informacyjne, serwisowe, help-desk.

Każdy prowadzony projekt jest przygotowywany “na miarę” uwzględniając specyfikę i indywidualne potrzeby parterów biznesowych.

Zakres działań

W ramach usługi Infolinii prowadzone są kompleksowe działania obejmujące między innymi:

 • kompleksowe przygotowanie infrastruktury merytorycznej oraz techniczne
 • możliwość wyboru wariantów związanych z numerem telefonu oraz doradztwo w tym zakresie
 • profesjonalną obsługę klienta dostosowaną do charakteru infolinii
 • zapewnienie najwyższego wskaźnika odbierania połączeń w określonym czasie
 • optymalne dopasowanie zasobów w celu zmniejszenia średniego czasu oczekiwania na połączenie
 • integrację narzędzi systemowych w celu płynnej wymiany danych

Zespoły Obsługi Klienta

Do obsługi infolinii sprzedażowych przeznaczone są specjalne grupy agentów wyspecjalizowanych w zakresie kompleksowej obsługi klienta. Szkolenia biorą pod uwagę charakter obsługiwanej infolinii i uwzględniają specyfikę realizowanych w ramach niej projektów. Pozwala to na osiąganie optymalnych wyników oraz wysokich ocen poziomu obsługi.

Korzyści

Zastosowanie infolinii pozwala na:

 • zapewnienie stałego kontaktu z klientami firmy
 • najbardziej efektywną obsługę klientów
 • osiąganie wysokich ocen poziomu obsługi
 • budowę profesjonalnego wizerunku firmy

Obsługa kampanii promocyjnych

Obsługa kampanii promocyjnych

Kampanie promocyjne to narzędzie umożliwiające zwiększenie zaufania do firmy poprzez aktywne angażowanie klientów. W ramach kampanii prowadzone są kompleksowe akcje angażujące m.in mające na celu zwiększanie obrotu poprzez formy rabatowe, akcje specjalne, konkursy, karty bądź programy lojalnościowe.

Rozwiązanie jest przeznaczone dla różnych kategorii Klientów wyznaczonych na podstawie indywidualnej segmentacji. Prowadzone równolegle bądź w oddzieleniu od tradycyjnych działań sprzedażowych.

Zakres działań

W ramach usługi Infolinii prowadzone są kompleksowe działania obejmujące między innymi:

 • przygotowanie kampanii pod kątem prawnym, logistycznym oraz technicznym
 • wsparcie za pomocą różnorodnych kanałów komunikacji (call center, e-mail, IVR, SMS, wysyłka pocztowa)
 • integrację narzędzi systemowych w celu płynnej wymiany danych
 • zarządzanie stworzoną bazą danych

Wachlarz możliwości

Kampanie promocyjne obejmują pełen wachlarz możliwości, które zwiększają zaangażowanie klientów oraz wzmacniają ich lojalność względem marki, produktów bądź oferowanych usług. Wymienia się tu między innymi: akcje specjalne, akcje sezonowe, formy rabatowe, konkursy, karty bądź programy lojalnościowe, jak również działania sprzedażowe oparte na spersonalizowanych ofertach specjalnych.

Korzyści

Zastosowanie usługi przynosi wielowymiarowe korzyści:

 • zwiększenie przywiązania klienta do firmy
 • budowanie zależności klienta
 • systematyczne zwiększanie jego lojalności względem firmy
 • radykalne obniżenie ryzyka korzystania z oferty konkurencyjnej

Obsługa reklamacji

Obsługa reklamacji

Obsługa reklamacji to narzędzie przeznaczone dla firm pragnących zapewnić swoim klientom możliwość stałego kontaktu połączoną z możliwością bezzwłocznego rozwiązania problemów związanych z reklamacjami.

Połączenie profesjonalnej wiedzy merytorycznej na temat oferowanych produktów i usług wraz z kompleksową obsługą klienta pozwala w efektywny sposób wspierać bieżącą obsługę klienta.

Zakres działań

Obsługa reklamacji to interdyscyplinarne działania obejmujące między innymi:

 • całościowe przygotowanie merytoryczne projektu, w tym zwłaszcza przygotowanie zespołu ds. reklamacji
 • opracowanie procedur oraz narzędzi optymalizujących proces zgłaszania, przyjmowania oraz rozpatrywania reklamacji
 • podejmowanie działań minimalizujących skutki niezadowolenia klienta
 • obsługa ustalonych w ramach projektu dodatkowych kanałów komunikacji, w tym prowadzenie korespondencji oraz obsługa skrzynki reklamacyjnej

Zespoły ds. Reklamacji

Do obsługi procedur reklamacyjnych przeznaczone są specjalne wykwalifikowane grupy konsultantów przygotowane w zakresie kompleksowej obsługi tego typu klientów. Ich umiejętności uwzględniają specyfikę reklamacji oraz związane z nimi procedury ich rozpatrywania, jak również obejmują umiejętne i efektywne reagowanie w sytuacjach konfliktowych z korzyścią dla klienta i wizerunku firmy.

Korzyści

Obsługa reklamacji pozwala na:

 • sprawną oraz całościową obsługę reklamacji
 • wysoki poziom satysfakcji klientów
 • mierzalne zwiększenie lojalności klientów
 • budowanie pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa

Back Office

Back Office

Back Office to kompleksowy zestaw narzędzi administracyjnych przeznaczonych dla firm, które w swoich działaniach są zainteresowane obsługą procesów posprzedażowych oraz dbaniem o ich prawidłowy przebieg. W zależności od preferencji Klienta procesy Back Office mogą obejmować wszystkie bądź wybrane usługi w procesie od momentu finalizacji rozmowy do momentu otrzymania finalnego produktu przez Klienta.

Zakres działań

Usługi Back Office obejmują między innymi:

 • przetwarzanie dokumentacji
 • rejestrację danych w systemach komputerowych
 • obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • automatyzację obiegu dokumentacji oraz ich archiwizację
 • magazynowanie towarów

Swoboda działalności

Outsourcing usług związanych z działalnością Back Office jest jedną z najchętniej powierzanych zewnętrznym podmiotom. Wynika to ze swobody działalności jaki daje przedsiębiorstwu w sferze jej procesów administracyjnych. Dodatkowo jest rozwiązaniem wyjątkowo ekonomicznym gwarantującym jednocześnie możliwość skupienia się przedsiębiorstwu na swojej podstawowej działalności bez obaw o jakość administracji i obiegu dokumentów.

Korzyści

Back Office to w korzyści w zakresie:

 • całościowego przejęcia procesów administracyjnych
 • profesjonalnego wsparcia procesów posprzedażowych
 • oszczędności czasu oraz zasobów
 • możliwości skupienia się podstawowej działalności firmy
 • budowania profesjonalnego wizerunku firmy

Obsługa nadwyżek połączeń

Obsługa nadwyżek połączeń

Usługa Overflows jest rozwiązaniem dedykowanym firmom, które nie są w stanie w samodzielny sposób obsłużyć wszystkich realizowanych połączeń. Tym samym Overflows zapewnia przejmowanie nadwyżek połączeń w okresach zwiększonego zainteresowania ofertą firmy, prowadzenia kampanii promocyjnych czy sytuacji kiedy rośnie liczba otrzymywanych zamówień bądź reklamacji.

Zakres działań

Obsługa nadwyżek połączeń obejmuje między innymi:

 • kompleksowe przygotowanie infrastruktury merytorycznej oraz technicznej
 • profesjonalną obsługę klienta dostosowaną do charakteru połączeń
 • zapewnienie najwyższego wskaźnika odbierania połączeń w określonym czasie
 • optymalne dopasowanie zasobów w celu zmniejszenia średniego czasu oczekiwania na połączenie
 • integrację narzędzi systemowych w celu płynnej wymiany danych

Najwyższy poziom efektywności

Połączenie możliwości technicznych z wiedzą z zakresu obsługi każdego typu klienta pozwala na zapewnienie stałej, nieprzerwanej, uporządkowanej i harmonijnej komunikacji. Tym samym obsługa nadwyżek połączeń jest rozwiązaniem korzystnym zarówno pod kątem finansowym, jak również organizacyjnym zapewniającym uzyskiwanie najwyższych współczynników efektywnościowych dla organizacji.

Korzyści

Overflows to w korzyści w zakresie:

 • zapewnienia stałej, nieprzerwanej obsługi połączeń
 • gwarancji najbardziej efektywnej obsługi klientów
 • oszczędności czasu oraz zasobów
 • budowania profesjonalnego wizerunku firmy