Case Study

Rozwiązania wychodzące poza schematy

POZNAJ CENĘ

Bezpłatna
wycena

Dziękujemy, niebawem skontaktujemy się z Tobą!
Osoba
kontaktowa
Opis
projektu
Dane
kontaktowe
Case study

Szybki wzrost ROS o 24,3%

Naturalne kosmetyki

Projekt realizowany dla polskiego oddziału amerykańskiej firmy specjalizującej się w dystrybucji wysokiej klasy naturalnych kosmetyków na całym świecie.

Celem projektu było znaczące zwiększenie sprzedaży produktu o podwyższonym standardzie wśród kobiet o wyższych dochodach. Wyzwaniem było dotarcie do konkretnej grupy klientek docelowych, przy założeniu oszczędności czasu oraz wykorzystywanych zasobów.

Jak to zrobiliśmy?

Dzięki zastosowaniu autorskich rozwiązań - przygotowano odpowiednio sprofilowaną bazę pozwalającą w skuteczny sposób dotrzeć do założonej grupy docelowej, a następnie zrealizować kampanię sprzedażową osiągnęła zarówno wysokie wyniki sprzedażowe, jak również te dotyczące trafności dotarcia.

 • wysokie wyniki sprzedażowe
 • ponadprzeciętne wskaźniki trafności dotarcia
 • znaczący wzrost znajomości marki wśród nowo pozyskanych klientek
Case study

42,6% wskaźnik powrotów klientów

Usługi fryzjerskie

Projekt realizowany na zlecenie ogólnopolskiej sieci salonów fryzjerskich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Założeniem prowadzonej kampanii była aktywizacja dotychczasowych klientów, którzy od określonego czasu nie korzystali z usług salonów. W ramach działań zostały udostępnione bazy danych klientów oraz przypisaną do nich historię korzystania z usług.

Właściwą kampanię poprzedzono badaniem poziomu satysfakcji klientów, które pozwoliło na opracowanie szczegółowej listy rekomendacji.

Jak to zrobiliśmy?

Na podstawie otrzymanych danych - opracowano algorytm, który w efektywny sposób stworzył spersonalizowane kategorie ofert dla poszczególnych segmentów klientów. Pozwoliło to w optymalny sposób przeprowadzić telefoniczną kampanię wznawiającą odpowiadającą potrzebom nieaktywnych klientów.

 • wysokie wskaźniki aktywizacji klientów nieaktywnych
 • najwyższy stopień dopasowania oferty do potrzeb klientów
 • budowa wizerunku firmy
Case study

Wzrost świadomości ekologicznej

Kampania proekologiczna

Kampanię realizowano na terenie województwa małopolskiego na zlecenie lidera z branży energetycznej i ciepłowniczej.

Celem projektu było dotarcie do jak największej liczby mieszkańców zachęcając ich jednocześnie do podjęcia decyzji o zmianie ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne. W trakcie kampanii posłużono się sprofilowaną bazą mieszkańców pozwalającą na jak najbardziej trafne dotarcie do osób korzystających ze starych systemów grzewczych.

Jak to zrobiliśmy?

Odpowiednie przeszkolenie osób odpowiedzialnych za realizację projektu w zakresie wiedzy proekologicznej, w tym zwłaszcza wiedzy z zakresu nowoczesnych systemów grzewczych stanowiło podstawę pomyślnej realizacji projektu. Dodatkowo zastosowano dodatkowe kanały wzmacniające poziom dotarcia.

 • wysoki odsetek wykorzystania dodatkowego kanału dotarcia w postaci spotkania z handlowcami
 • wyraźny wzrost świadomości grupy docelowej
 • wysoki poziom trafności dotarcia do grupy docelowej
Case study

Obsługa międzynarodowej imprezy masowej

Wielojęzykowa infolinia informacyjna

Na zlecenie organizatora międzynarodowej imprezy masowej zrealizowano projekt o charakterze infolinii informacyjnej.

Założeniem projektu było zapewnienie kontaktu oraz obsługi uczestników imprezy posługujących się językami z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Dla wygody osób korzystających z infolinii zorganizowano oraz zastosowano lokalną numerację telefoniczną.

Jak to zrobiliśmy?

Aktywnie przeprowadzone działania Działu HR pozwoliły na zagwarantowanie nadwyżki osób i tym samym uruchomienie usługi w systemie 365/7/24 przy jednoczesnym nieprzekroczeniu budżetu przeznaczonego na realizację projektu.

 • krótki czas średniego oczekiwania na połączenie
 • wysokie wskaźniki Service Level
 • wysoki poziom odbieralności połączeń w określonym czasie
Case study

Szybki wzrost CLV o 23,4%!

Suplementy diety dla stałych klientów

Projekt został przeprowadzony na zlecenie międzynarodowego producenta suplementów diety.

Przedmiotem sprzedaży były suplementy diety w linii "dla kobiet" oraz "dla mężczyzn" o cenie jednostkowej nie niższej niż 100 PLN, przy płatności jednorazowej (przy odbiorze). Celem kampanii było zastosowanie usługi oraz wielowymiarowych rozwiązań opartych na "Budowie i utrzymaniu relacji" dla stałych klientów firmy, mających na celu zwiększenie wartości Klienta przy wykorzystaniu stałej oferty produktowej firmy.

Jak to zrobiliśmy?

Projekt został rozpoczęty od zebrania podstawowych założeń oraz udostępnieniu bazy Klientów oraz oferty produktowej firmy. Na tej podstawie podjęto działania przygotowawcze, - w tym przygotowanie specjalnie wydzielonego zespołu projektowego przeznaczonego wyłącznie do realizacji tego projektu. Rezultaty projektu pozwoliły na zmianę jego charakteru z projektu czasowego - pilotażowego na projekt stały.

 • wysokie współczynniki sprzedaży
 • natychmiastowy wzrost CLV
 • optymalne wykorzystanie zasobów
 • przekształcenie projektu o charakterze czasowym - w projekt stały
Case study

Wsparcie procesów rekrutacyjnych

Rekrutacja w branży spożywczej

Kampanię realizowano na terenie województwa śląskiego na zlecenie lidera z branży dyskontów spożywczych.

Celem projektu było wsparcie procesów rekrutacyjnych w zakresie umawiania spotkań oraz przedstawienia wstępnych warunków współpracy. Projekt opierał się w swoich założeniach na bazie kilku tysięcy osób zainteresowanych podjęciem pracy oraz bardzo wąskich ograniczeniach czasowych spowodowanych silną ekspansją zleceniodawcy na śląskim rynku dyskontów samoobsługowych. Wyzwaniem projektu były również obecne trudności charakteryzujące rekrutacje w branży spożywczej.

Jak to zrobiliśmy?

Dzięki zautomatyzowanym procesom integracji danych udało się w radykalny sposób zmniejszyć czas związany z wprowadzaniem danych. Wykorzystanie automatycznego systemu wdzwaniania oraz specjalnie przeszkolonej grupy konsultantów w zakresie skutecznego umawiania spotkań rekrutacyjnych pozwoliło na szybkie przeprowadzenie kampanii oraz znaczne przekroczenie zakładanych wskaźników.

 • minimalny czas obsadzenia wszystkich wymaganych stanowisk pracy
 • zmniejszenie kosztów rekrutacji
 • optymalizacja czasu pracy
 • wysoki wskaźnik w obszarze candidate experience
Case study

Zwiększenie poziomu service level do 92%!

Serwisy internetowe dla e-learningu

Projekt realizowano we współpracy z właścicielem dużych platform internetowych przeznaczonych dla usług e-learningu.

Założeniem projektu było zapewnienie wielokanałowej komunikacji wspierającej użytkowników platformy w obsłudze poszczególnych serwisów. Wdrożenie rozwiązania help-desku było połączone z dużą promocją serwisów oraz prognozą rejestracji kilkudziesięciu tysięcy nowych użytkowników. Wartością nadrzędną było zapewnienie stałego wsparcia użytkowników minimalizując jednocześnie współczynniki rezygnacji.

Jak to zrobiliśmy?

W trakcie przygotowania projektu skupiono się na zapewnieniu optymalnej ilości osób mogących w efektywny sposób zapewnić stałą obsługę użytkowników. Zaprojektowano również kilka kanałów komunikacji gwarantując tym samym zmniejszenie oczekiwania na rozwiązanie problemu do niezbędnego minimum. Specjalne szkolenia z zakresu technicznej oraz merytorycznej obsługi serwisu pozwoliło na uzyskanie ponad 90% wskaźników Service Level oraz mniejszy niż 1,4% współczynnik rezygnacji.

 • wysoki współczynnik Service Level
 • minimalne współczynniki oczekiwania na połączenie
 • bezzwłoczne rozwiązanie problemów
 • efektywna obsługa użytkowników serwisu
Case study

Średni wzrost ROI o 14,2%!

Dystrybucja hurtowa kosmetyków profesjonalnych

Na zlecenie producenta profesjonalnych kosmetyków przeznaczonych do salonów kosmetycznych oraz pielęgnacji domowej zrealizowano projekt o charakterze B2B.

Założeniem projektu był kontakt z dystrybutorami oraz nawiązanie stałej współpracy w zakresie kupna, sprzedaży oraz rozprowadzania towarów na całym terytorium Polski.

Jak to zrobiliśmy?

W trakcie realizacji projektu opracowano szczegółowe założenia techniczne oraz merytoryczne projektu, w tym także przygotowano specjalnie sprofilowaną bazę kontaktów zapewniającą najwyższą trafność dotarcia do osób bezpośrednio decyzyjnych. W połączeniu ze specjalnie przeszkolonym zespołem konsultantów w zakresie kontaktów biznesowych zdecydowano o rozszerzeniu projektu na terytorium Republiki Czeskiej.

 • wysokie wskaźniki zwrotu z inwestycji
 • szybkie dotarcie do docelowej grupy odbiorców oferty
 • rozwój terytorialny projektu
Case study

Wzrost względnej dynamiki sprzedaży o 37,6%!

Internetowa platforma nauki języka angielskiego

Projekt został zrealizowany we współpracy z organizacją zajmującą się sprzedażą kursów nauki języka angielskiego.

Głównym celem projektu była efektywna obsługa wygenerowanych leadów i ogólny wzrost ilości sprzedaży względem sprzedaży prowadzonej wyłącznie drogą internetową. Założenia techniczne oraz merytoryczne projektu został w całości powierzone zleceniobiorcy projektu.

Jak to zrobiliśmy?

Dzięki autorskiemu wypracowaniu założeń technicznych, jak również merytorycznych osiągnięto jedne z najniższych współczynników czasu odpowiedzi Działów Sprzedaży. Krótki czas oczekiwania leada w połączeniu z profesjonalną wiedzą konsultantów pozwoliło na radykalne zwiększenie całości sprzedaży, w tym procentowego udziału sprzedaży telefonicznej w całości generowanego zysku.

 • minimalny czas oczekiwania leada
 • wysokie wskaźniki przychodów z pojedynczego leada
 • znaczący wzrost sprzedaży telefonicznej w sprzedaży ogółem
 • dodatnia dynamika sprzedaży
Case study

Success rate powyżej 62%!

Warsztaty i seminaria naukowe

Na zlecenie firmy zajmującej się organizacją szkoleń i konferencji naukowych przeprowadzono projekt skierowany do potencjalnych uczestników tego typu wydarzeń.

Celem realizowanego projektu było osiągnięcie jak najwyższego współczynnika SR. Współpraca obejmowała okres kilku miesięcy, w trakcie których regularnie odbywały się szkolenia i warsztaty o różnorodnej tematyce naukowej.

Jak to zrobiliśmy?

Biorąc pod uwagę założone wskaźniki efektywności - opracowano specjalny algorytm, który z wysoką trafnością dopasowywał odpowiednie wydarzenie do profilu potencjalnego odbiorcy niwelując tym samym odsetek osób niezainteresowanych oraz doprowadzając do optymalizacji czasu pracy zespołu.

 • wysokie wskaźniki success rate
 • wysoki stopień dopasowania oferty do profilu odbiorcy
 • optymalizacja czasu i zasobów